Viewed 2690 times

१ रोपनी जग्गा बिक्रीमा, आनाको Rs.13,00,000/-

Price: Not Disclosed  | Land Area: 1 ropani   - Posted about 4 months ago
Loading image. Please wait

Property Information:

Location:
Kathmandu, Jorpati
गोकर्णबाट अघि आए पछि मेलम्ची खानेपानी सडकको किनारमा

Land Area:
1 ropani

Price:
Total Price: Not Disclosed
Unit Price: Rs. 13,00,000 per anna


Access:
  • 5 meter access road width
  • Gravelled Road
  • 5 meter from the main road
Property Description
सुन्दरीजल बि पी संग्रालय  पछाडी नया पाटि वडा २ मेलम्ची खानेपानीको  कोरिडोरमा करिब ४० फित बाटोमा जग्गा बिक्रीमा छ। तत्काल बेच्नु परेकोले इच्छुक बेक्तिले  सम्पर्क राखनु होला । जग्गा १ रोपनी पुरै वा कित्ता काटेर पनि दिन सकिने । मोहडा ६० फित । कित्ता न. ९७९/२ख , ६६१ /२ख | 

For video please check 

https://www.youtube.com/watch?v=84jNb-a7sGIOther Features


   Map:

Map is not available