Viewed 5282 times

आकर्षक घर बिक्रीमा

Price: Rs. 1,85,00,000  | Land Area: 3 anna 1 paisa   - Posted about 6 months ago
Loading image. Please wait

Property Information:

Location:
Kathmandu, Budhanilkantha


Land Description:
Area: 3 anna 1 paisa


Price:
Total Price: Rs. 1,85,00,000
Unit Price: Not Disclosed per anna
Price is Negotiable

Access:
 • 4 meter access road width
 • Black-topped Road
 • 150 meter from the main road

Property Description

बुनपा८ सुन्दरबस्ती भंगाल 

kukur vukeko ghar


#क्षेत्रफल = आना ३.१ पैसा 

#घरको तला = २.५ तल्ला

#बाथरुम संख्या = ३ 

#किचेन संख्या = ३ 

#जम्मा कोठा = ११

#जम्मा बेड = ६ 

#एटेज बाथरुम = छैन 

#बनेको घरको क्षेत्रफल = 

#ठेगाना (टोलसहित) = 

#बाटो को चौडाहा = फिट १३ 

#महोडा (कुन दिशा फर्केको) = दक्षिणी

#पार्किंङ्ग क्षमता= १ कार ४ बाइक 

#बनाएको वर्ष = १

#सम्पन्नको कागज = छ

#रैकर हो कि गुठी = रैकर

#घर को मुल्य = १८५

#पानीट्यंकी = १० हजार

मुख्य २०फिटको बाटोबाट १  कित्ताभित्रHouse Description
 • Two And Half Floors
 • 6 Bed Room
 • 3 Bath Room
 • 2 Living Room
 • 2 Kitchen
Other Features
 • Water Supply
 • Electricity
 • Land Line Telephone
 • Cable TV
 • Solar Water
 • Well
 • Drainage


   Map:

Map is not available