Viewed 868 times

Land On Sale At LamaTar, Lalitpur

Price: Not Disclosed  | Land Area:   - Posted about 5 months ago
Loading image. Please wait

Property Information:

Location:
Lalitpur, Mahalaxmi, Kotdanda
8 KM From Gwarko Chowk Ring Road.

Land Area:


Price:
Total Price: Not Disclosed
Unit Price: Rs. 5,65,000 per anna


Access:
  • 8 meter access road width
  • Black-topped Road
  • 20 meter from the main road
Property Description
महालक्ष्मी न.पा. लामाटार कोटडांडा उपत्यका सम्पूर्ण देखिनुका साथै हिमाली रेंजहरु प्रष्ट देखिने रिङ्ग रोड बाट मात्र १५ मिनेटमा पुग्न सकिने स्थानमा राम्रो टुक्राहरु बसोबास गर्नको साथै होमस्टे , होटल ,योग ,ध्यान केन्द्रको लागि अति उपयुक्त जग्गाहरु उचित मुल्यमा विक्रिमा।

For more details 

contact :- Dilip K.C.

Mob:- 9849195339Other Features
  • Water Supply
  • Electricity
  • Land Line Telephone
  • Cable TV
  • Drainage


   Map:

Map is not available

For more information contact
Mr. Pramod
9848909087/9851217995
9808438455


Address:

Kathmandu, Lalitpur, Godawari, Toukhel

Similar properties