Viewed 3203 times

Residential House on Sale at Naikap,Nayabasti Height (PRICE REDUCED)

Price: Rs. 95,00,000  | Land Area:   - Posted about 4 months ago
Loading image. Please wait

Property Information:

Location:
Kathmandu, Chandragiri


Land Description:
Area:


Price:
Total Price: Rs. 95,00,000
Unit Price: Not Disclosed per anna
Price is Not Negotiable

Access:
  • Black-topped Road

Property Description
बिशेसताहरु:
* कलंकी चोकदेखि २ किलोमिटर भित्रै
*पुरै काठमाडौँ देखिने नैकाप नयाँ बस्ती हाईटमा अबस्थित
* घरैसम्म पिच बाटोले जोडिएको
* चारैतर्फ कमपाउण्ड वाल लगायिएको
*साईज़ मिलेको ४ आनामा बनेको ४ कोठे घर
* घरमा ढल, टेलिफोन जोडिएको *पर्याप्त मात्रामा दैनिकमातातीर्थको मूलको स्थानीय खानेपानी आउने
*रंगरोगन गरेर सफा पारिएको *छिमेकमा राम्रो सामाजिक बातावरण भएको
*सफा क्षेत्र
नोट:काठमाडौँ को कुनै पनि एरियाको ६ आना देखि ८ आना सम्मको जग्गा संग सट्टापट्टा पनि गर्न सकिने

House Description
Other Features
  • Water Supply
  • Electricity
  • Land Line Telephone
  • Cable TV
  • Drainage


   Map:

Map is not available

For more information contact
Mr. Lokesh

9861585141


Address:

Kathmandu, Chandragiri, Chandragiri