Viewed 8512 times

ताहाचल काठमाडौँमा व्यवसायिक तथा आवासिय दुवै प्रयोजनको लागि उपयुक्त घर विक्रिमा

Price: Rs. 1,70,00,000  | Land Area: 2 anna 1 paisa   - Posted about 8 months ago
Loading image. Please wait

Property Information:

Location:
Kathmandu, चांगल
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नजिकै, महेन्द्र रत्न क्याम्पसको पछाडि ,बिष्णुमति कोरिडोर बाट ५० मिटरको दुरीमा

Land Description:
Area: 2 anna 1 paisa


Price:
Total Price: Rs. 1,70,00,000
Unit Price: Not Disclosed per anna
Price is Negotiable

Access:
 • 8 meter access road width
 • Black-topped Road

Property Description

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ताहाचल काठमाडौँको अगाडि चोकमा २० फिटको कालोपत्रे बाटोमा जोडिएको दक्षिण मोहडा भएको घरमा २ ओटा व्यवसायिक सटरहरु रहेका छन्।यो घर सटरमा पसल र अन्य ठाउँमा विभिन्न कार्यालय तथा गोदाम को रुपमा प्रयोग गर्नको लागि एकदमै उपयुक्त छ।House Description
 • Three And Half Floors
 • 6 Bed Room
 • 3 Bath Room
 • 1 Living Room
 • 1 Kitchen
Other Features
 • Water Supply
 • Electricity
 • Land Line Telephone
 • Cable TV
 • Solar Water
 • Well
 • Drainage


   Map:

Map is not available